• Özgür Vakfı

  Mustafa Uzgur

  Mart, 2022, 19.Sayı

  Doğru ve Yanlış Çizgisindeki en belirleyici etken; Takva

   

     Takva, kelime olarak korkmak, kaygılanmak, sakınmak, tehlikeden korunma manalarında vikâye mastarından türetilmiştir.Takva ıstılah olarak. "Ahirete zarar verecek şeylerden sakınmak ve nefsi o gibi şeylerden korumak’’ manasında kullanılan bir ifadedir. Takva, kişinin Allah'tan uzaklaşmasını sağlayacak her türlü davranıştan uzak durmak, zahiri ve batıni günahlardan sakınmak ve ilahi emirleri güç nispetinde yerine getirme gayretidir.-Takva, dinin helalleri, mubahları ve şüpheli durumlarında ortaya çıkması gereken bir bilinç ve davranış hassasiyetidir. Bundan dolayı sadece Allah’ın emrettiği farzları yerine getirmek ve yasakladığı haramları terk etmek ile kişi takvalı olmaz. Bu konu hakkın da Efendimiz şöyle buyurmuşlardır.“Şurası muhakkak ki, haramlar bellidir, helaller de bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini ve ırzını korumuş olur’’

 • Özgür Vakfı

  Ömer Yüksel

  Mart, 2022, 19.Sayı

  ​​​​​​Hayrın Vesilesi Vakıflar

   

       İnsan fıtratı gereği sosyal bir varlık olması ve özünde var olan yardım severlik ile cömertlik duygularının karşılığı olarak vakıflar ortaya çıkmıştır. Vakıflar insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. İnsanlık tarihi boyunca kurulan vakıflar İslam’ın gelmesi ile ayrı bir anlayış kazanmış ve gelişmiştir. İslam anlayışı içinde gelişen Vakıflar temellerini Kur’an’ı Kerim de yer alan sadaka, infak ve hayırda yarışmayı emreden ayetlere dayanmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de vakıf kavramı ve kurumu doğrudan kelime olarak yer almamakla birlikte Allah yolunda harcama yapmayı, ihtiyaç sahipli, muhtaç ve kimsesizlere infak ve tasaddukta bulunmayı, iyilik yapmada ve takvâda yardımlaşmayı, hayır ve yararlı işlere yönelmeyi öğütlemiştir. Bu ayetler Müslüman toplumlarda vakıf anlayış ve uygulamasının temelini oluşturmuştur.

 • Özgür Vakfı

  Abdurrahman Uzgur

  Mart, 2022, 19.Sayı

  Allah’ın kendi katından tüm isimleri öğrettiği Nebî’si;

  HZ. ÂDEM (A.S)

   

        İlk insan, ilk halife ve ilk peygamberdir. Topraktan yaratıldı ve insanlığın atasıdır. Kur’an-ı Kerim de seçkin kıldığı kişilerden olduğundan safîyyullah (Allh’ın tertemiz kulu) unvanıyla anılmaktadır. Havva annemizi de Allah (c.c) ayeti kerimede “Ey insanlar! sizi bir tek nefisten (Hz. Âdem den) yaratan ve ondanda eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının …..’’ ve Peygamber efendimizin de “Kadınlar hakkında iyiliği tavsiye ediniz. iyi davranınız. Şüphesiz kadın eğe kemiğinden yaratıldı sen onu kendine göre düzeltmeye kalkışırsan kırarsın…’’ hadisi şeriflerinde nasıl yaratıldığını anlaşılmaktadır

   

 • Özgür Vakfı

  Mustafa Gürbüz

  Mart, 2022, 19.Sayı

  TUT BİZİ ORUÇ

   

   

  ORUCUN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI:

  ·         Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Uzun süre aç kalan hücreler ihtiyacı olan enerjileri vücutta bulunan zararlı maddelerden aldıkları için, beden zararlı maddelerden temizlenerek bağışıklık sistemi güçlenmektedir.

  ·         Mide ve Bağırsakları Dinlendirir: Mide asit oranı düşer. İkinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsaklarda toksik maddeler temizlenerek probiyotiklerin birimsel oranı yükselir. 

  ·         Vücutta Yağlanma Azalır: Vücutta glukoz kısa zamanda bitince ihtiyaç yağ hücrelerinden karşılandığı için yağ yıkımı hızlanır. Kısa sürede kilo oranı düşer.

  ·         Zihinsel Fonksiyonu Güçlendirir: Vücut enerjisini sindirime yönlendirmediği için kan dengeli bir şekilde sağlandığından zihinsel olarak bir sakinlik ve daha iyi bir kavrama yeteneği gelişir.

  ·         Kanser önleyici genleri uyarır.

  ·         Yaşlanmayı geciktirir.

  ·         Hücre iskeletinin yeniden şekillenmesini sağlar. Dna onarımı ve sirkadiyen saati düzenler.

  ·         Vücudun kendini onarması için en büyük fırsattır. Vücudun bozulan dengesini düzenler.

 • Özgür Vakfı

  Ömer Yüksel

  Mart, 2022, 19.Sayı

  Şeyh Şâbân-ı Velî

   

        Şeyh Şâbân-ı Velî Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya geldi. Hayatına dair bilgilerin önemli bir kısmı, Şâbân-ı Velî Dergâhı’nın beşinci şeyhi Ömer Fuâdî’nin Şa‘bân-ı Velî Menkıbeleri adlı eserine dayanmaktadır. Ömer Fuâdî doğum tarihi hakkında bilgi vermez. Son dönem kaynaklarda doğumu için (1499-1500) tarihleri zikredilmektedir. 1569 yılında ise vefat ettiği rivayet edilmektedir. Halvete ve riyâzete çok önem veren Şâbân-ı Velî hayatının son yedi yılını dergâhındaki halvethânede geçirmiştir.Kaynaklarda Seyyid, Hacı, Şeyh, Pir gibi ünvanlarla ve ârif-i billâh, mürşid-i sakaleyn, gavs- a'zam, kutb-ı âlem, kutbu'z zaman, hazine-i esrar-ı âdem; mazhar-ı vech-i bâki, gönüller merhemi gibi benzeri sıfatlarla anılan Şabân-ı Velî Halvetiyye'nin ana kolunu devam ettiren Şabâniyye'nin kurucu piri ve yine Anadolu'nun Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Velî ve Hacı Bayram-ı Veli ile birlikte dört kutbundan birisidir.

 • Özgür Vakfı

  Ayşe Kaya

  Mart, 2022, 19.Sayı

   DOST BAHÇESİNİN GÜLLERİ; İHVAN’A MUHABBET

   

         İslam Dini, mü’minlerin birbirinin kardeşleri olduğunu ilan etmiştir. Kur’an’da İslam’a karşı oluşturulan gruplarında birbirinin kardeşi olduğu belirtilmiştir. Hazreti Peygamber, Müslümanları din kardeşliğine bağlı kalmaya çağırmıştır. Hiçbir ayrım yapılmadan kadın erkek bütün mü’minler birbirinin kardeşi kabul edilmekle beraber, hicret olayında daha özel bir durumla Peygamberimiz, Ensar ve Muhaciri birbirine kardeş yapmıştır.Tarikat mensupları da ilk dönemlerden itibaren kendi aralarında farklı gruplar oluşturmaya, birbirlerine kardeş gözüyle bakmaya başlamışlardır. Tarikatların giderek sistematik bir şekilde kurumsallaşmaya başlamasıyla birlikte bu durum daha da gelişmiş, Gazali’nin yaklaşımıyla, “İhvanlarını birbirlerinin yüzüne severek ve merhametle bakmalarını bile ibadet saymışlardır.” Öyle ki bazen aralarında yaptıkları sohbetlere yabancıların girmesine bile rıza göstermemişlerdir

Faaliyetlerimiz

Özgür Vakfı

Bâğış

Bağış, Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla kişinin kendi servetinden muhtaçlara yardımda bulunmasıdır.

Daha Fazlası
Özgür Vakfı

Kurban-Adak-Akika

Vakfımız adak, akîka ve hayır kurbanı bağışlarıyla temsilciliklerimiz vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.

Daha Fazlası
Özgür Vakfı

Ramazan Kumanyası

Ramazan ayı başta olmak üzere içerisinde temel ihtiyaçların bulunduğu (Bakliyatlar, yağ, şeker, tuz vs.) kolilere verilen isimdir.

Daha Fazlası
Özgür Vakfı

Eğitim ve Öğrenci Bursu

Vakfımız, bütçesi dahilinde her yıl maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere maddi yardım (Burs) imkanı sağlamaktadır.

Daha Fazlası
 • Özgür Vakfı
 • Özgür Vakfı
 • Özgür Vakfı
 • Özgür Vakfı
 • Özgür Vakfı

Bizimle İletişime Geçin

Bize sormak istediğiniz soruları bu kanal üzerinden iletebilirsiniz.